Docente

Voorspeelmiddag december 2016

     IMG_3941

Wie de juiste toon weet te raken, kan muziek maken!

Naast het spelen als fluitiste is het voor mij een verrijking om ook anderen te kunnen laten deelnemen aan de muzikale wereld. Ik hoop aan anderen mijn liefde voor de muziek over te kunnen brengen. Sinds januari 2009 geef ik naast dwarsfluit- en piccololes ook blokfluitles. En sinds februari 2016 ook panfluitles!

De werkwijze in een goede muziekles behoort gebaseerd te zijn op de volgende uitgangspunten:

  1. Het algemene doel van de les is de verbetering van de muzikale vorm van de leerling. De bijzondere doelen zijn variabel en moeten regelmatig worden onderzocht. De leraar moet zijn leerlingen zo opvoeden dat ze muzikaal zelfstandig worden.
  2. De manier van werken moet in verband hiermee steeds worden afgestemd op de leerling (karakter, aanleg, ambitie, doel, enz.) en de omstandigheden.
  3. Musiceren is het scheppen van levende klank en als zodanig een creatief gebeuren. Deze gedachte zou als een rode draad door de lessen moeten lopen.
  4. Leren musiceren is gebaseerd op de vorming van een goed muzikaal voorstellingsvermogen. Dit is een complex begrip. De verschillende leerprocessen die ervoor nodig zijn moeten worden beschouwd als facetten van 1 leerproces.
  5. De concentrische manier van leren verdient sterk de voorkeur boven de progressieve en moet op alle denkbare manieren worden nagestreefd.
  6. Musiceren = bewegen. In een les waarin goed gemusiceerd wordt heerst een actieve, beweeglijke sfeer.
  7. Oud repertoire moet regelmatig herhaald en opgefrist worden.

Schoolvakanties (deze zijn gelijk aan de basisscholen):
– herfstvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018;
– kerstvakantie maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019;
– voorjaarsvakantie maandag 18 t/m 22 februari;
– Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 19 t/m 22 april;
– meivakantie 27 april t/m 5 mei;
– Hemelvaartsdag 30 en 31 mei;
– Pinksteren 10 juni;
– zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus.

dwarsfluit2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *