Docente

Voorspeelmiddag december 2016

     IMG_3941

Wie de juiste toon weet te raken, kan muziek maken!

Naast het spelen als fluitiste is het voor mij een verrijking om ook anderen te kunnen laten deelnemen aan de muzikale wereld. Ik hoop aan anderen mijn liefde voor de muziek over te kunnen brengen. Naast dwarsfluit-, piccolo- blokfluit- en panfluitles, geef ik ook alt- en tenorsaxofoonles.

De werkwijze in een goede muziekles behoort gebaseerd te zijn op de volgende uitgangspunten:

  1. Het algemene doel van de les is de verbetering van de muzikale vorm van de leerling. De bijzondere doelen zijn variabel en moeten regelmatig worden onderzocht. De leraar moet zijn leerlingen zo opvoeden dat ze muzikaal zelfstandig worden.
  2. De manier van werken moet in verband hiermee steeds worden afgestemd op de leerling (karakter, aanleg, ambitie, doel, enz.) en de omstandigheden. De leerling is het uitgangspunt.
  3. Musiceren is het scheppen van levende klank en als zodanig een creatief gebeuren. Deze gedachte zou als een rode draad door de lessen moeten lopen.
  4. Leren musiceren is gebaseerd op de vorming van een goed muzikaal voorstellingsvermogen. Dit is een complex begrip. De verschillende leerprocessen die ervoor nodig zijn moeten worden beschouwd als facetten van 1 leerproces.
  5. Musiceren = bewegen. In een les waarin goed gemusiceerd wordt heerst een actieve, beweeglijke sfeer.
  6. Oud repertoire moet regelmatig herhaald en opgefrist worden.

Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan die van de basisscholen.

dwarsfluit2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *