Docente

Voorspeelmiddag december 2016

     IMG_3941

Wie de juiste toon weet te raken, kan muziek maken!

Naast het spelen als fluitiste is het voor mij een verrijking om ook anderen te kunnen laten deelnemen aan de muzikale wereld. Ik hoop aan anderen mijn liefde voor de muziek over te kunnen brengen. Naast dwarsfluit-, piccolo- blokfluit- en panfluitles, geef ik ook alt- en tenorsaxofoonles.

De werkwijze in een goede muziekles behoort gebaseerd te zijn op de volgende uitgangspunten:

  1. Het algemene doel van de les is de verbetering van de muzikale vorm van de leerling. De bijzondere doelen zijn variabel en moeten regelmatig worden onderzocht. De leraar moet zijn leerlingen zo opvoeden dat ze muzikaal zelfstandig worden.
  2. De manier van werken moet in verband hiermee steeds worden afgestemd op de leerling (karakter, aanleg, ambitie, doel, enz.) en de omstandigheden. De leerling is het uitgangspunt.
  3. Musiceren is het scheppen van levende klank en als zodanig een creatief gebeuren. Deze gedachte zou als een rode draad door de lessen moeten lopen.
  4. Leren musiceren is gebaseerd op de vorming van een goed muzikaal voorstellingsvermogen. Dit is een complex begrip. De verschillende leerprocessen die ervoor nodig zijn moeten worden beschouwd als facetten van 1 leerproces.
  5. Musiceren = bewegen. In een les waarin goed gemusiceerd wordt heerst een actieve, beweeglijke sfeer.
  6. Oud repertoire moet regelmatig herhaald en opgefrist worden.

Schoolvakanties (deze zijn gelijk aan de basisscholen):
– Hemelvaartdag 21 en 22 mei 2020;
– Pinksteren 1 en 2 juni 2020;
– Zomervakantie 4 juli t/m 14 augustus 2020;
– Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober 2020;
– Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021;
– Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021;
– Goede Vrijdag en Pasen 2 t/m 5 april 2021;
– Koningsdag 27 april 2021;
– Meivakantie 3 t/m 7 mei 2021;
– Hemelvaart 13 en 14 mei 2021;
– Pinksteren 24 mei 2021;
– Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021.

dwarsfluit2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *